inspiruje.my

O nas

Realizując misję fundacji prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Realizujemy także projekty ogólnopolskie. Dbamy aby wszystkie nasze działania były profesjonalnie realizowane przez najlepszych dostępnych ekspertów.

Zarząd fundacji

Beata Borysiewicz – prezes

Sylwester Zasoński – wiceprezes

Zdzisław Sabat – wiceprezes

Theme: Overlay by Kaira
Szczecin, Polska