inspiruje.my

Programy

Fundator, firma Mentor Systemy Audiowizualne oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej od kilku lat pomaga szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica oraz wdrażaniu nowych technologii. Wynikiem tego jest program o nazwie…

…obecnie prowadzony jest przez Fundację Inspiruje.my

Theme: Overlay by Kaira
Szczecin, Polska