Realizując misję fundacji prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Realizujemy także projekty ogólnopolskie. Dbamy aby wszystkie nasze działania były profesjonalnie realizowane przez najlepszych dostępnych ekspertów.

Zarząd fundacji

Beata Borysiewicz – prezes 

Sylwester Zasoński – wiceprezes 

Zdzisław Sabat – wiceprezes