Szkolenia

Zapraszamy na stacjonarne, dedykowane szkolenia merytoryczne za zakresu prowadzone przez nauczycieli-trenerów, z praktyczną wiedzą z zakresu TIK/programowania i bogatym doświadczeniem w edukacji i prowadzeniu szkoleń.

Tematyka: 

Szkolenie z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne): 

Jak wykorzystać darmowe i otwarte zasoby edukacyjne dostępne w Internecie, w tym: 

 • przedstawione zostaną rozwiązania, do wykorzystania na tablicy interaktywnej czy monitorze, pozwalające całkowicie pozbyć się kredowej tablicy, w tym jak pracować z wykorzystaniem trendu BYOD (czyli użyciem telefonów uczniów), 
 • nauczyciele poznają platformy z gotowymi ćwiczeniami do wykorzystania na różnych przedmiotach. A także platformy do tworzenia własnych ćwiczeń, 
 • dowiedzą się jak urozmaicać zajęcia dzięki odpowiednim filmom wideo. Jakie i skąd brać oraz gdzie znaleźć do nich ćwiczenia oraz jak tworzyć własny materiał ćwiczeniowy do filmów, 
 • nauczą się tworzyć multimedialne zasoby takie jak plakaty czy interaktywne grafiki, 
 • poznają tworzenie interaktywnych quizów i fiszek, 
 • poznają programy do zbierania i katalogowania ciekawych stron znalezionych w Internecie. 

Dzięki szkoleniu nauczyciel posiądzie praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystać w swojej pracy zarówno technologie informacyjno-komunikacyjne jak i szkolny sprzęt multimedialny. 

Na szkoleniu wymagany dostęp do monitora/tablicy interaktywnej z Internetem 

Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej: 

Jak uczyć myślenia komputacyjnego i algorytmicznego? 

 • Nauczyciele dowiedzą się co to jest i jak wykorzystać maty do kodowania na różnych edukacjach, 
 • poznają szereg zabaw i gier logicznych z wykorzystaniem między innymi kolorowych kubków, 
 • poznają sposoby na proste i ekonomiczne tworzenie pomocy dydaktycznych, 
 • dowiedzą się jak włączyć treści programistyczne w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji. 

Szkolenie z kodowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 

 • Wprowadzenie podstaw kodowania w wizualnym środowisku Scratch 3.0, 
 • poznanie robotów Codey Rocky i mBot , 
 • praca z wykorzystaniem koncepcji STEAM i Internetu Rzeczy, 
 • rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 
 • zdobycie wiedzy i narzędzi do poszerzenia oferty edukacyjnej swojej placówki, 
 • poznanie metodyki nauczania programowania. 

Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej z Internetem 

Szkolenie z podstaw programowania oraz robotyki z wykorzystaniem robota Codey Rocky.

 • Poznanie robota Codey Rocky;
 • Podstawy obsługi – łączenie ze sprzętem, aktualizacja oprogramowania, podstawowe funkcje i czujniki;
 • Zapoznanie z dostępnym oprogramowaniem;
 • Wprowadzenie podstaw kodowania w wizualnym środowisku mBlock5 opartym na Scratch 3.0;
 • Wykorzystanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Praca z wykorzystaniem koncepcji STEAM i Internetu Rzeczy;
 • Przykłady projektów z naciskiem na rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów, kształtowania umiejętności pracy zespołowej. 

Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej lub tabletowej z Internetem

Szkolenie z projektowania i programowania aplikacji mobilnych w App Inventor 2 dedykowane uczniom klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Jak zainteresować programowaniem starszych uczniów? Czy można wykorzystać telefon komórkowy w celach edukacyjnych. 

 • Wprowadzenie podstaw programowania w środowisku App Inventor 2, 
 • praca z wykorzystaniem koncepcji STEAM i Internetu Rzeczy, 
 • nabycie umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów, 
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, kreatywności i rozwiązywania problemów. 

Na szkoleniu wymagany dostęp do pracowni komputerowej z Internetem, smartfony/tablety z systemem android 

Szkolenie z narzędzi do edukacji zdalnej i hybrydowej: 

Jak przeprowadzić zajęcia zdalne z użyciem MS Teams lub Zoom?
Uczestnicy: 

 • poznają najpopularniejsze formy kontaktu z uczniami, zależnie od wyboru Microsoft Teams lub Zoom
 • rozwiną kompetencje w obszarze prowadzenia zajęć podczas zdalnej edukacji,
 • nabędą umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych.

Na szkoleniu wymagany dostęp do projektora lub monitora/tablicy interaktywnej z Internetem. Wskazane, aby uczestnicy dysponowali komputerem lub tabletem z dostępem do Internetu. 

Szkolenie 2 godziny zegarowe1500zł brutto
Szkolenie 3 godziny zegarowe1750zł brutto
Szkolenie 4 godziny zegarowe2000zł brutto